OŠ "Jozef Atila" | 2015 September
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

September 2015

OŠ „JOŽEF ATILA“ NOVI SAD ŠARPLANINSKA 28 Broj: 117-7/74 Datum: 18.09.2015. Tel: 021/505-164   Na osnovu člana 55.stav 1. tačka 8. člana 57. i  člana 116. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS" br.124/2012)   OŠ „JOŽEF ATILA“ NOVI SAD ŠARPLANINSKA 28 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI   JNMV 7/2015-DOBRA  - RAČUNARSKA...

Javne nabavke - osiguranje: www.jatila.edu.rs/images/POZIV72015.pdf Konkursna dokumentacija: www.jatila.edu.rs/images/KDosiguranje.pdf    ...

OŠ „JOŽEF ATILA“ NOVI SAD ŠARPLANINSKA 28 Broj: 117-7/62 Datum:01.09.2015. Tel: 021/505-141 OŠ „JOŽEF ATILA“ NOVI SAD ŠARPLANINSKA 28 o b j a v lj u j e POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA RAČUNARSKA OPREMA  – 7/2015 Naručilac: OŠ “JožefAtila” Šarplaninska 28, NoviSad PIB: 100713932 MAT.BROJ: 08066787 Internetstranica:www.jatila.edu.rs e-mail:jatila.edu@gmail.com Vrsta naručioca: Prosveta Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti Vrsta predmeta javne nabavke: Dobra Predmet javne nabavke: javna...