OŠ "Jozef Atila" | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДИ ЗАКЉУЧИВАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ- СНАБДЕВАЊЕ НАМИРНИЦАМА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ ЗА ШК 2017/18 ГОДИНУ БРОЈ 6/17
17477
singular,single,single-post,postid-17477,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДИ ЗАКЉУЧИВАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ- СНАБДЕВАЊЕ НАМИРНИЦАМА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ ЗА ШК 2017/18 ГОДИНУ БРОЈ 6/17