OŠ "Jozef Atila" | Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara
11767
singular,single,single-post,postid-11767,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara

Na osnovu člana 60. stav 1 tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik
RS“ broj 124/12,68/15), Osnovna škola „Jožef Atila“ iz NovogSada, Šarplaninska28, Novi Sad, objavljuje