OŠ "Jozef Atila" | ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
14847
singular,single,single-post,postid-14847,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09 ,52/11,55/13,35/15,68/15 i 62/16) и члана 89 Статута ОШ „Јожеф Атила“ ( дел.бр. 871/15 од 26.08.2015.) Школски одбор ОШ „Јожеф Атила“ на 8.седници од 31.01.2017. донео је:

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ ЈОЖЕФ АТИЛА