OŠ "Jozef Atila" | Pravila ponašanja roditelja
662
singular,single,single-post,postid-662,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Pravila ponašanja roditelja

Pravila ponašanja roditelja

Pravila ponašanja roditelja

 1. Roditelj ili staratelj je dužan da dete redovno šalje u školu.
 2. Roditelj je dužan da prati ponašanje, učenje i uspeh svoga deteta.
 3. Saradnja sa školom treba da bude kontinuirana, a ne samo pred kraj polugodišta ili školske godine.
 4. Roditelj treba da sarađuje sa odeljenskim starešinom, treba da ga blagovremeno obavesti o izostancima učenika i da ga upozna sa individualnim karakteristikama deteta.
 5. Roditelj treba da poštuje ličnost nastavnika i ostalih radnika škole i da to prenese na svoje dete.
 6. U kontaktu sa nastavnicima roditelj treba da ispolji poštovanje i uvažavanje, fizički ili verbalni napadi su zabranjeni.
 7. Roditelj je dužan da se pridržava termina predviđenog za individualne razgovore, ne može da insistira da ga nastavnik primi u nekom drugom terminu, osim u slučaju da se radi o nečem hitnom i neodložnom.
 8. Roditelj treba da poštuje naloge i predloge dežurnog nastavnika, kao i kućni red škole.
 9. Roditelj treba da sarađuje sa predmetnim nastavnicima.
 10. Obaveza roditelja je da dolazi na roditeljske sastanke.
 11. Bilo bi poželjno da roditelji pomažu školi u ostvarivanju vaspitnog rada i planiranih zadataka, kao i u nastojanjima da se poboljšaju uslovi rada škole.
 12. Sva lica koja nisu radnici niti učenici škole u obavezi su da se na vratima škole legitimišu ili da pokažu službeni poziv ili drugu ispravu radi identifikacije.
 13. Roditelji, ni ostala lica ne mogu se zadržavati u hodnicima škole, niti mogu da ometaju rad, već se od strane dežurnog lica upućuju u prostoriju za prijem ili određenu kancelariju.
 14. Roditelji treba da se upoznaju sa pravilima ponašanja u školi i da motivišu dete da ta pravila prihvati.
 15. Roditelji u školu ne smeju da dolaze pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci.
 16. Roditelji u školu treba da dolaze uredni i čisti. Odevanje treba da bude prikladno – ne sme se dolaziti u kratkim suknjama, šorcevima, papučama…