József Attila Általános Iskola | INFORMACIJA U VEZI UPISA PRVAKA
91265
post-template-default,single,single-post,postid-91265,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

INFORMACIJA U VEZI UPISA PRVAKA

INFORMACIJA U VEZI UPISA PRVAKA

OBAVEŠTENJE

Upis dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/20. godinu  počinje 1. aprila 2019. godine i traje do 31.maja 2019.godine    

Upisuju se  deca rođena od 01.03.2012.  do  28.02.2013. godine

Upis dece se vrši svakog radnog dana u kancelariji br.147  u vremenu od 10 do 17 h sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 021/505-141.

Za upis prvaka potrebni su sledeći dokumenti:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa (roditelj dostavlja naknadno u junu 2019.godine)
  • Dokaz o lekarskom pregledu deteta( izdaje pedijatar u Domu zdravlja)
  • Dokaz o prebivalištu roditelja ( fotokopija lične karte na kojima se vidi adresa ili list sa ‘’čitača’’ lične karte ili potvrda iz MUP-a,)
  • U slučaju da su roditelji razvedeni, potrebna je fotokopija rešenja o poveravanju starateljstva ( ako je doneto sudsko rešenje –prilaže se)

 

Radi regulisanja prava na besplatne udžbenike:

 

  • Ukoliko ste korisnik socijalne pomoći molimo Vas da nam pri upisu dostavite OVRERENU fokopiju rešenja o socijalnoj pomoći
  • za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete – potrebno je za starijeg brata ili sestru dostaviti potvrdu da pohađaju osnovnu,srednju ili visokoškolsku ustanovu