József Attila Általános Iskola | OBAVEŠTENЈE O NOVOJ PROCEDURI UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
83017
post-template-default,single,single-post,postid-83017,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

OBAVEŠTENЈE O NOVOJ PROCEDURI UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

NA OSNOVU DOPISA MINISTARSTVA PROSVETE OBAVEŠTAVAMO RODITELJE KOJI UPISUJU DECU U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE  ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE  DA  PRI UPISU  RODITELЈI  NEĆE BITI U OBAVEZI DA DOSTAVLЈAJU SLEDEĆA DOKUMENTA U PAPIRNOJ FORMI : IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH  I DOKAZ O  PRIJAVI PREBIVALIŠTA, JER ĆE ŠKOLА BITI U MOGUĆNOST DA IH POTRAŽUJE I ELEKTRONSKIM PUTEM OD NADLEŽNIH INSTITUCIJA U SKLADU SA ZAKONOM O ELEKTRONSKOJ UPRAVI.

PUŠTANJE NOVOG SOFTVERA U RAD KOJI ĆE TO OMOGUĆITI PLANIRA SE ZA KRAJ FEBRUARA.

VAŽNA NAPOMENA RODITELЈI I ZAKONSKI ZASTUPNICI UČENIKA  IMAĆE  I DALЈE MOGUĆNOST DA  NAVEDENA DOKUMENTA  DOSTAVLЈAJU ŠKOLI U PAPIRNOJ FORMI.

DA BI ŠKOLA BLAGOVREMENO SPROVELA DINAMIKU UPISA, MOLIMO ZAINTERESOVANE RODITELЈE, DA PO SVOM IZBORU,  ISKORISTE JEDNU OD DVE PONUĐENE MOGUĆNOSTI I U ZAKONSKOM ROKU  DOSTAVE ŠKOLI POTREBNA DOKUMENTA.

UPRAVA ŠKOLE