József Attila Általános Iskola | Obaveštenje u vezi besplatnih udžbenika za školsku 2018/2019.godinu
44685
post-template-default,single,single-post,postid-44685,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Obaveštenje u vezi besplatnih udžbenika za školsku 2018/2019.godinu

Obaveštenje u vezi besplatnih udžbenika za školsku 2018/2019.godinu

BESPLATNI UDŽBENICI

za školsku 2018/19.godin

Pravo na besplatne udžbenike za školsku 2018/19.godinu imaju:

  • učenici iz socijalno /materijalno ugroženih porodica ( primaoci novčane socijalne pomoći)-  potrebno je dostaviti  overenu fotokopiju rešenja od Centra za socijalni rad
  • učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ( koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu – potrebno je dostaviti fotokopiju rešenja interresorne komisije
  • učenici osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno – za svakog starijeg brata ili sestru koji je u sistemu školovanja dostaviti povtrde učenika da pohađaju osnovnu, srednju ili viskoškolsku ustanovu).

Rok predaje dokumentacije je 12.mart 2018.godine kod pomoćnika direktora u kancelariji br.141.

Uprava škole