József Attila Általános Iskola | Obaveštenje za roditelje
52065
post-template-default,single,single-post,postid-52065,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Obaveštenje za roditelje

Obaveštenje za roditelje

U skladu sa članom 32 stav 4. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl.glasnik RS br.15/2016) potrebno je  da  do 30.04.2018.godine dostavite , odeljenskim starešinama,  potvrdu iz Doma zdravlja o vakcinaciji učenika ili kopiju belog kartona o vakcinaciji overenu od strane Doma zdravlja.

 

UPRAVA ŠKOLE