József Attila Általános Iskola | Pozivnica – Savet roditelja
148
post-template-default,single,single-post,postid-148,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Pozivnica – Savet roditelja

Pozivnica – Savet roditelja

POZIVNICA

Dana, 12.02.2013. godine će se održati sastanak Saveta roditelja u 18.00 h u prostorijama OŠ “Jožef Atila“,
Šarplaninska 28, Novi Sad

Dnevni red:
1.Usvajanje Zapisnika sa sastanka Saveta roditelja od 17.12.2012.godine
2.Realizacija Zapisnika
3.Odluka o izboru školskog obezbeđenja
4.Donošenje odluke o potrošnji ostatka đačkog dinara
5.Razno

Predsednik Saveta roditelja
Nataša Krajačević