József Attila Általános Iskola | Rešenje o dodeli novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama
12047
post-template-default,single,single-post,postid-12047,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Rešenje o dodeli novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama

Rešenje o dodeli novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama

Na osnovu člana 106. stav 2. Statuta Grada Novog Sada i člana 40. Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada, Gradsko veće Grada Novog Sada na 10. sednici od 29.07.2016. godine, donosi rešenje