József Attila Általános Iskola | Roditeljski sastanak na temu,,Profesionalna orjentacija i politika upisa u srednje škole /gimnazije”
85797
post-template-default,single,single-post,postid-85797,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Roditeljski sastanak na temu,,Profesionalna orjentacija i politika upisa u srednje škole /gimnazije”

Poštovani Roditelji učenika završnog razreda!

Obaveštavamo vas da će se u petak,1.marta.2019. godine. od 18 časova u zbornici škole održati predavanje na temu:

,,Profesionalna orjentacija i politika upisa u srednje škole/gimnazije”

Uvodni deo ovog predavanja će biti posvećen analizi tržišta rada,tačnije aktuelnoj ponudi potražnji poslova na području Novog Sada,koju će prezentovati Đurđina Mačak,Savetnica za informisanje i profesionalno savetovanje i  za odnose sa javnošću ispred SIZ-a. U završnom delu će psiholog škole,Natalija Berat da informiše roditelje o politici upisa u srednje škole/gimnazije i o svim bitnim informacijama koje su neophodne za uspešan završetak osnovnoškolskog školovanja i odabir buduće škole .

Pri izboru srednje škole/gimnazije veliku ulogu imaju i roditelji,koji moraju poći od činjenice da je svako sposoban za veći broj zanimanja i da je odluka o nastavku školovanja proces u kojem se otkriva koji je pravi obrazovni profil za Vaše dete. Prava podrška od strane roditelja je zajednička aktivnost na upoznavanju sveta rada i zanimanja, a odluku o izboru srednje škole prepustite detetu.

U školi će vaša deca dobiti detaljne informacijeo vrstama srednjih škola,kao i o obrazovnim profilima koji se u njima izučavaju i zanimanja za koje se pripremaju.Idealna situacija je pronaći za sebe inspirativno zanimanje među traženim profesijama na tržištu rada,što je naš osnovni motiv da se na predavanju posebno posvetimo ovoj temi.

Koordinator Tima za profesionalnu orjentaciju

Natalija Berat,stručni saradnik psiholog