József Attila Általános Iskola | JNMV br.5/2017-osiguranje
17247
post-template-default,single,single-post,postid-17247,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

JNMV br.5/2017-osiguranje

JNMV br.5/2017-osiguranje

OŠ „JOŽEF ATILA“ NOVI SAD,ŠARPLANINSKA 28, o b j a v lj u j e,                                                                               POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA – usluga osiguranja – JNMV 5/2017.

POZIV

konkursna dokumentacija

pitanja i odgovori

izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmeni kd

обавештење о продужењу (1)

pitanja i odgovori 2

Obaveštenje o измена кд (1)

izmenjena KD 2

pitanja i odgovori 3