József Attila Általános Iskola | Nabavka materijala za obrazovanje po partijama za 2014.godinu
401
post-template-default,single,single-post,postid-401,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Nabavka materijala za obrazovanje po partijama za 2014.godinu

Nabavka materijala za obrazovanje po partijama za 2014.godinu

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE, A U VEZI JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR: 1/14 OD  30.01.2014. GODINE

Predmet JNVM – dobra: Nabavka materijala za  obrazovanje po partijama za 2014.godinu

  • Partija 1. – PAPIRNA GALANTERIJA
  • Partija 2.-  NASTAVNA SREDSTVA
  • Partija 3. – ŠKOLSKI PRIBOR
  • Partija 4.-  TONERI

Dokumentacija