József Attila Általános Iskola | Obaveštenje u zaključenom ugovoru
646
post-template-default,single,single-post,postid-646,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Obaveštenje u zaključenom ugovoru

Obaveštenje u zaključenom ugovoru

JOŽEF ATILA“ NOVI SAD

ŠARPLANINSKA 28

Broj: 117-7/74

Datum: 18.09.2015.

Tel: 021/505-164

 

Na osnovu člana 55.stav 1. tačka 8. člana 57. i  člana 116. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS” br.124/2012)

 

JOŽEF ATILA“ NOVI SAD

ŠARPLANINSKA 28

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

  JNMV 7/2015DOBRA  – RAČUNARSKA OPREMA

Naručilac:

OŠ “Jožef Atila”

Šarplaninska 28, Novi Sad

PIB: 100713932

MAT.BROJ: 08066787

Internet stranica: www.jatila.edu.rs

e-mail:jatila.edu@gmail.com 

Vrsta naručioca:

Prosveta

Vrsta predmeta  javne nabavke:

Dobra

Predmet javne nabavke: Dobra – računarska oprema

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: šifra3020000- računarska oprema i materijal

Ugovorena vrednost: 527.000,00 dinara

Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

Broj primljenih ponuda: Primljeno je tri ponude

Najviša i najniža ponuđena cena:

Najviša ponuđena cena bez pdv-a – 1.428.424,00 dinara

Najniža ponuđena cena bez pdv-a –527.000,00 dinara

Najviša i najnža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:

Najviša ponuđena cena bez pdv-a –  527.000,00 dinara

Najniža ponuđena cena bez pdv –a – 527.000,00 dinara

Deo ili vrednost ugovora koji će se vršiti preko podizvođača: Ponuđač je ponudu podneo samostalno

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 10.09.2015

Datum zaključenja ugovora: 18.09.2015

Podaci o dobavljaču: ”MEDIJA-NETWORKS” DOOTurgenjeva 4, Novi Sad, matični broj 20706589

Period važenja ugovora: Do ispunjenja svih ugovorenih obaveza

Okolnosti po koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: Nepostoje okolnosti

 

Komisija za javne nabavke