József Attila Általános Iskola | Odluka o dodeli ugovora – nabavka usluga osiguranja
12167
post-template-default,single,single-post,postid-12167,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Odluka o dodeli ugovora – nabavka usluga osiguranja

Odluka o dodeli ugovora – nabavka usluga osiguranja

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124L2, 14/15 i 68/1 5), i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 143-4/43 od 11.08.2016. godine, direktor škole donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA – Red.br. JN MV 7/2016- nabavka usluga osiguranja zaposlenih i učenika.

Detaljnije pogledajte OVDE.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU