József Attila Általános Iskola | POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA OTVORENI POSTUPAK – JNOP 5/2014
468
post-template-default,single,single-post,postid-468,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA OTVORENI POSTUPAK – JNOP 5/2014

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA OTVORENI POSTUPAK – JNOP 5/2014

Predmet javne nabavke: javna nabavka radova – sanacija krova i posebno lučnog krova fiskulturne sale na objektu OŠ “Jožef Atila” Novi  Sad, Šarplaninska 28 Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: šifra 45261900- Radovi na popravci i održavanju krova

Download

Download – osvežen na dan 10.05.2014

Download – osvežen na dan 14.05.2014