József Attila Általános Iskola | Poziv za podnošenje ponuda usluga osiguranja zaposlenih i učenika
11987
post-template-default,single,single-post,postid-11987,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Poziv za podnošenje ponuda usluga osiguranja zaposlenih i učenika

Poziv za podnošenje ponuda usluga osiguranja zaposlenih i učenika

Na osnovu člana 54. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik RS BR. 124/2012, 14/15i 68/15), člana 6 . Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenostui uslova (Sl. Glasnik RS br. 86/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj; 143-7/60.
Službenik za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti imenovan rešenjem direktora broj 143-7/60 pripremio je

POZIV ATILA 7 2015 (2)

KD osiguranje (3)

Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za JNMV-7/2016 osiguranje zaposlenih i učenika, odnosno ukazivanje na nepravilnosti konkursne dokumentacije

izmenjena KD

Obaveštenje o измена кд

pitanja i odgovori 1

обавештење о продужењу