József Attila Általános Iskola | SNABDEVANJE NAMIRNICAMA ZA ŠKOLSKU KUHINJU
462
post-template-default,single,single-post,postid-462,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

SNABDEVANJE NAMIRNICAMA ZA ŠKOLSKU KUHINJU

SNABDEVANJE NAMIRNICAMA ZA ŠKOLSKU KUHINJU

Da je za JNOP br.4/14-dobara- snabdevanje namirnica za školsku kuhinju izabrala sledećeg ponuđača:

1.    Vrsta postupka : otvoreni postupak
2.    Podaci o naručiocu: OŠ „Jožef Atila“, Novi Sad, Šarplaninska br. 28
3.   Predmet i broj javne nabavke: „    SNABDEVANjE  NAMIRNICAMA ZA ŠKOLSKU KUHINjU  “ – JNMV br.4/14
3.    Naziv, odnosno ime ponuđača koji je izabran:

«PEKARA ZOKA NS»  DOO, Futog ,Relje Savić br.4

4.  Kriterijum :najniža ponuđena cena

Download: