Dokumenti - József Attila Általános Iskola - Page 17
465
archive,paged,category,category-dokumenti,category-465,paged-17,category-paged-17,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Dokumenti

Odgovor na pitanja u vezi računarske opreme: www.jatila.edu.rs/images/ODGOVOR.doc...

Pravila ponašanja roditelja Roditelj ili staratelj je dužan da dete redovno šalje u školu. Roditelj je dužan da prati ponašanje, učenje i uspeh svoga deteta. Saradnja sa školom treba da bude kontinuirana, a ne samo pred kraj polugodišta ili školske godine. Roditelj treba da sarađuje sa odeljenskim starešinom, treba...

Pravilnik o zaštiti od požara: www.jatila.edu.rs/images/pravilnici_pdf/ZASTITAODPOZARA.doc...

Pravilnik o IOP: www.jatila.edu.rs/images/pravilnici_pdf/PRAVILNIK IOP OSJA.doc...

Poziv: www.jatila.edu.rs/images/POZIVRACUNARSKA OPREMA.doc Konkursna dokumentacija: www.jatila.edu.rs/images/KDRACUNARSKAOPREMA.docx...

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ НОВИ САД ШАРПЛАНИНСКА 28 Број: 117-8/78 Датум: 12.10.2015 Тел: 021/505-164   На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС" бр.124/2012,14/15 и 68/15)   ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ НОВИ САД ШАРПЛАНИНСКА 28 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   ЈНМВ 08/2015-УСЛУГА...

Pravilnik o javnim nabavkama u OŠ "Jožef Atila": www.jatila.edu.rs/images/Pravilnikonabavkama.doc...