OŠ "Jozef Atila" | Timovi-stručni aktivi škole
30635
singular,page,page-id-30635,page-child,parent-pageid-30245,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Timovi-stručni aktivi škole

školske 2017/2018.godine

Stručni aktiv za razvoj školskog  programa

koordinator:  Mihajlović  Zita

Tim za samovrednovanje

koordinator:   Stefanović  Senada

Tim za razvojno planiranje

Coordinator:Milutinović Jelena

Tim za inkluzivno obrazovanje

Koordinator: Milenković Snežana

Tim za podršku  učenicima

koordinator:   Đurovski Gordana

Tim za saradnju sa roditeljima

koordinator: Jekić Danijela

Tim za prevenciju zaštitu učenika od  diskriminacije, nasilja,

 zlostavljanja i zanemarivanja

koordinator:  Petrović Ana

Tim za profesionalnu orjentaciju

Koordinator:Nosović Neda

Tim za udžbenike

koordinator: Milovanov Danica

Tim za stručno usavršavanje

koordinator: Stanojković Milena

Tim za ekologiju

koordinator: Varga Lazar Valerija

Tim za međunarodnu saradnju i projekte

koordinator:Džigurski Čila

Tim  za organizovanje takmičenja

koordinator  : Goran stevanović

Tim za javnu delatnost i  multikulturalnost

koordinator: Marija Dončić

Tim za estetsko uređenje škole

koordinator: Stojičić Dragana

Tim za održavanje sajta i promociju škole

koordinator: