József Attila Általános Iskola | Osnovna škola "Jožef Atila" - Novi Sad
0
home,blog,paged,paged-45,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

József Attila Általános Iskola

Povodom Dana škole za učenike osmih razreda organizovan je međuprednetni kviz u 100 slika. Učenici su imali zadatak da na osnovu fotografija  prepoznaju određene vrste biljaka i životinja, gradove, istorijske lićnosti i naučnike.Nadmetali su se u sledećim oblastima: I.Biologija-prepoznaj biljku ili životinju Plava      Crvena   smena 33   ...

U kabinetu za srpski jezik na Dan škole  učenici su vredno radili na izradi panoa kojima su ukrasili kabinet.Kao rezultat vrednog rada nastale su mape uma vezane za gradivo, panoi u vezi podele književnosti, glasovnih promena i ilustracije obrađenih književnih dela...

Učenici drugog razreda ovogodišnji Dan škole su obeležili uz puno navijanja, druženja, sreće. Igrali su se,  zabavljali i  takmičili  se u nekoliko sportskih igara,naučili su i neke nove igre i podsetili se da je sport aktivnost koja nas spaja, udružuje i da je fer- plej...

Na početku radionice učenici su čitali književna dela u kojima se pominje motiv jabuke upotrebljen u različitim kontekstima (od Biblije, grčkih mitova, bajki, pa sve do savremene književnosti). Nakon obrade teksta  učenici  su imali zadatak da te motive likovno predstave i izlože na panou u...

Iskolánkban hagyományszerűen,minden évben április 11. -én, József Attila születésének évfordulója alkalmából a Költészet napján,iskolánk névadójának tiszteletére szavalóversenyt rendezünk .A szavalóversenyen 4 kategóriában osztottunk díjakat. A zsűritagok (Pekar Krisztina, Pece A.Mária és G. Vékás Éva) a következő szempontok alapján díjaztak: Helyes artikuláció, versválasztás, a vers megfelelő értelmezése, a kiállás,...

U skladu sa članom 32 stav 4. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl.glasnik RS br.15/2016) potrebno je  da  do 30.04.2018.godine dostavite , odeljenskim starešinama,  potvrdu iz Doma zdravlja o vakcinaciji učenika ili kopiju belog kartona o vakcinaciji overenu od strane Doma zdravlja.   UPRAVA ŠKOLE  ...