Prevoz učenika - József Attila Általános Iskola
35305
page-template-default,page,page-id-35305,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Prevoz učenika

Zahtevi za obezbeđivanje prevoza učenika do škole podnose se u julu mesecu tekuće godine za narednu školsku godinu.

Obrazac i potvrdu škole možete preuzeti u kancelariji br 142 kod administrativnog radnika.

Uslove za povlastice imaju:

-Deca koja žive na udaljenosti većoj od 4 km od škole a nemaju bližu školu.

-Deca koja nastavu pohađaju na mađarskom jeziku a nemaju bližu školu.

-Porodice sa troje i više dece

-Dete sa smetnjama u razvoju

Postupak podnošenja zahteva:

Roditelj/staratelj podnosi zahtev pisarnici u gradskoj kući ,trg slobode 1.

Uz zahtev roditelji učenika osnovne škole dostavljaju potvrdu osnovne škole da je prebivalište učenika na udaljenosti većoj od 4 km od sedišta osnovne škole ,čijem upisnom području pripada.

Uz zahtev roditelji učenika sa smetnjama u razvoju ,dostavljaju mišljenje interresorne komisije o potrebi za pružanjem dodatne obrazovne podrške učeniku ,kao i o vrsti prevoza.

Potrebno je uz to priloziti i zahtev za izdavanje pretplatne karte preuzet sa sajta jgsp-a,kao i dve fotografije deteta.

Napomena:

Samo učenici koji dobiju pozitivno rešenje imaju pravo na obezbeđivanje troškova prevoza iz budžeta grada Novog sada

Grad finansija samo jednu autobusku liniju!   Karta je godišnja!