József Attila Általános Iskola | Saradnja škole sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom u domenu podrške učenicima
41045
post-template-default,single,single-post,postid-41045,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Saradnja škole sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom u domenu podrške učenicima

Saradnja OŠ „ Jožef Atila“ i Ekumenske humanitarne organizacije, sa sedištem u Novom Sadu, Ćirila i Metodija 21, realizuje se od školske 2016/ 2017. godine i nastavlja se i u tekućoj školskoj 2017/ 2018.godini u okviru projekta,,Pruženje podrške deci u učenju”.Za pomoć u učenicima u produženom boravku tokom školske 2016/ 2017. godine angžovano je osam volonterki studentkinja  Filozofskog fakulteta, sa odseka za pedagogiju, za psihologiju i Medicinskog fakulteta.

Volonterke angažovane školske 2016/2017.godine:
Boravak 1- učiteljica Olivera Račić
Vedrana Bjelajac- master pedagog
Boravak 2- učiteljica Milica Bajić
Bojana Horvat- master psiholog
Sanja Vladisavljević- master pedagog
Ana Janković- studetkinja Medicinskog fakluteta
Boravak 3- učiteljica Marijana Pištinjat
Jelena Bobić- studetkinja pedagogije
Anđela Živković- studetkinja pedagogije
Tatjana Milovanović- studetkinja pedagogije
Milica Mandić- studetkinja psihologije

Tokom školske 2017/2018.godine nastavljena je saradnja sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom. U okviru tri formirana boravka, angažovano je deset volonterki. U boravak odlaze do dva puta nedeljno. Rad se bazira na induvidualnom pružanju podrške učenicima u učenju, kroz induvidualni i/ili grupni oblik rada, prilagođavajući se tempu rada i mogućnostima svakog učenika/ ce ponaosob, Volonteri nastoje da učenicima pomognu da  prevaziđu trenutne prepreka u učenju, pospešujući motivaciju za dati nastavni predmet.

Volonterke angažovane po boravcima:

Boravak 1- učiteljica Olivera Račić
JelenaBobić-studetkinja pedagogije                                                                                                                                                                                                  JelenaMilojević-studetkinja pedagogije                                                                                                                                                              Ana Jovanovski- studetkinja pedagogije

Milica Mandić- studetkinja psihologije
Boravak 2- učiteljica Jelena Kosić/ Marija Uzelac
Bojana Horvat- master psiholog
Milena Bajić- studetkinja pedagogije
Anica Jovanović- studetkinja pedagogije
Boravak 3- učiteljica Marijana Pištinjat
Anđela Živković- studetkinja pedagogije
Milena Petrović- studetkinja pedagogije
Dajana Čabrilo- studetkinja pedagogije

 

dav

dav

dav

dav

dav

Izveštaj sastavila pedagog Vedrana Bjelajac