József Attila Általános Iskola | Izveštaj Tima za zaštitu učenika od nasilja
150
post-template-default,single,single-post,postid-150,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Izveštaj Tima za zaštitu učenika od nasilja

Izveštaj Tima za zaštitu učenika od nasilja

IZVESTAJ TIMA ZA ZASTITU UCENIKA OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA NA KRAJU PRVOG POLUGODISTA

U cilju stvaranja sigurnog i podsticajnog okruzenja, negovanje atmosfere, saradnje, uvazavanja i konstruktivne komunikacije Tim za zastitu ucenika od nasilja je u toku I polugodista skolske 2012/2013 godine u okviru planiranih preventivnih aktivnosti odredjenih Akcionim planom preventivnih aktivnosti, uradio sledece:

  • Na pocetku skolske godine septembra 2012. na sednici nastavnickog veca (13.09.2012) direktor je imenovao clanove Tima i koordinatora.
  • U oktobru, na sledecoj sednici Nastavnickog veca, pedagog i koordinator Tima su upoznali Nastavnicko vece sa posebnim protokolom za zastitu ucenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i upuceni su da se detaljnije informisu sa vrstama nasilja, redosledu postupaka u intervenciji na oglasnoj tabli u holu skole.
  • Planirana aktivnost anketiranja ucenika o nasilju u skoli je prebacena za drugo polugodiste, jer je Tim za samovrednovanje navedenu aktivnost realizovao u drugom polugodistu skolske 2011/2012 god., a Protokol za zastitu ucenika u nasoj skoli i Akcioni plan su uskladjeni sa rezultatima dobijenim istrazivanjem.
  • U cilju poboljsanja bezbednosti i smanjenja nasilja u skoli, Tim je u toku I polugodista preduzeo i niz sledecih potreba:

-Dopunjen je pravilnik o vaspitno-disciplinskim merama i o ponasanju ucenika. Na sastanku Tima odrzanom 19.09.2012. u prisustvu predstavnika Uprave skole, clanova Saveta roditelja i clanova Tima za zastitu dece od nasilja, koordinator Tima je ukazao na potrebu uvodjenja sluzbe obezbedjenja u skoli. Svi prisutni su se slozili i nakon odrzanog Saveta roditelja u oktobru je pocelo sa radom obezbedjenja “STRACON SECURITY”. Do pocetka rada obezbedjenja Uprava skole je donela odluku o pojacanom dezurstvu u hodniku i dvoristu skole. Ucenici i nastavnici su informisani putem knjige obavestenja, roditelji na Savetu roditelja o pojacanim merama bezbednosti ucenika u skoli-organizacija ulazaka/izlazaka ucenika u prostorije skole, zadacima dezurnih nastavnika, dezurnih ucenika i pomocno-tehnickog osoblja. Obezbedjenje je u skoli radilo u oktobru i novembru i zbog nedevoljno prikupljenih sredstava (uplata od strane roditelja) prestalo sa radom. Od decembra 2012. su na snazi pojacane mere obezbedjenja.

-Na sastanku Tima, odrzanom 26.09.2012., koordinator Tima je inicirao ideju uvodjenja sanduceta poverenja i formiranja Vrsnjackog tima na celu sa koordinatorom Jelenom Milutinovic. U toku I polugodista ideja je realizovana, koordinator J.M. je formirala Vrsnjacki tim i napravljena je kutija poverenja. Vrsnjacki tim je otpoceo svoje aktivnosti u skoli-uredjenje panoa, edukaciju clanova Tima, analizu podataka dobijenih u kutiji poverenja…

-Na istom sastanku je doneta odluka o intenzivnom radu odeljenskih staresina na casovima odeljenskog staresine i casovima gradjanskog vaspitanja sa ucenicima o razlicitim oblicima nasilja i putevima njihovog prevazilazenja, kao i konstruktivnim razresavanjem konfliktnih situacija. Odeljenske staresine su o ovoj odluci obavestene na sednici Nastavnickog veca.

-Na inicijativu Uprave skole i predstavnika Saveta roditelja doneta je odluka da skola konkurise za ulazak u projekat “Skola bez nasilja”. Zamenik direktora je informisao sve potrebne aktere i sakupio neophodnu dokumentaciju i prijavio skolu na konkurs.

-Na ulazu u holu skole je postavljena oglasna tabla za roditelje, gde roditelji dobijaju blagovremeno sve potrebne informacije.

-Na sastanku Tima 15.10.2012. usvojen je Kodeks ponasanja ucenika, roditelja i nastavnika. Svi akteri su informisani putem knjige obavestenja, sednice Nastavnickog veca, oglasnih tabli i Saveta roditelja.

-Clanovi Tima Jelena Milutinovic (koordinator Vrsnjackog tima) i Danijela Jekic Djordjevic (koordinator tima protiv zlostavljanja, nasilja i zanemarivanja) su pocetkom oktobra 2012. prosli obuku na akreditovanom trodnevnom seminaru “Ruka pomoci i podrske” i iskustva sa seminara podelili sa clanovima Tima, na sastanku Tima, 15.10.2012.

-Clanovi Tima su sastavili novi evidencioni list u kome se evidentiraju oblici nasilnog ponasanja, zlostavljanja i zanemarivanja i obavestili o tome nastavnike (na sednici Nast. veca), ucenike (odeljenske staresine na COS-u) i roditelje (na roditeljskim sastancima).

-U cilju poboljsanja bezbednosti i smanjenja nasilja u skoli, Tim za bezbednost je usaglasio stavove i uz pomoc Tima za podrsku deci sastavio obrazac za pisanje Individualnog plana zastite/podrske deci koja vrse nasilje, trpe nasilje ili su ocevici nasilja.

-Aktivnost Tima predvidjena za januar 2013. god. Informisanje nastavnika o nivoima reagovanja, oblicima nasilja, ulogama i odgovornostima svih zaposlenih, realizovana je od strane koordinatora Tima u vidu kratkog predavanja na sednici Nastavnickog veca 07.11.2012.

-Na sednicama Odeljenskog i Nastavnickog veca i kroz Knjigu obavestenja, javno su pohvaljeni ucenici koji su postigli znacajne rezultate na medjuskolskim takmicenjima ili nekim drugim takmicenjima van skole.

·         U cilju razvijanja i negovanja bogatstva razlicitosti i kulture ponasanja, Uprava skole i Tim za zastitu ucenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja je preduzeo sledece aktivnosti:

-U septembru 2012. god. je ralizovana Tribina za ucenike V razreda (Erdeljan i B. Kikic-Grujic) na temu: “FACEBOOK i zlouptrebe na internetu”.

-Za vreme Decije nedelje u oktobru 2012. god. odrzane su kretivne likovne radionice za ucenike I-IV razreda nase skole.

-U oktobru 2012. god. je u organizaciji MUP-a Novi Sad odrzano predavanje za roditelje na Savetu roditelja i predavanje za nastavnike na sednici Nastavnickog veca na temu: “Zlouptreba interneta”.

-U novembru 2012. god. klub “Rastimo” je u skoli organizovao besplatnu obuku u rukometu za ucenike nase skole “Skola mini rukometa”.

-U novembru 2012. god. koleginica Ljiljana Colic (zamenica direktora), je prosla obuku “Supstancu na distancu” i na sednici Nastavnickog veca prezentovala i upoznala kolege sa seminarom, a ucenici su na COS-u pogledali film sa CD-a dobijenom na seminaru.

-U novembru 2012. god. pedagog skole, Gordana Djurovski, je podelila svoja iskustva i znanja dobijena na seminaru “Nasilje na internetu”, sa kolegama nastavnicima u okviru Tima.

-24.11.2012. uciteljice:Vera Ceran, Olivera Racic i Sanja Francuski su bile na seminaru “Zanimljivom nastavom i vrsnjackom podrskom do nenasilja u skoli”. U planu je izvodjenje radionica u nekoliko odeljenja u toku II polugodista.

-U decembru 2012. god. koleginica Ljiljana Colic je sa clanovima Tima podelila iskustva dobijena na seminaru “Pojacan vaspitni rad”. Clanovi Tima su detaljno upoznati sa organizacijom sprovodjenja pojacanog vaspitnog rada, kao i sa dokumentacijom koja prati ovaj oblik rada. U planu je i prezantacija za nastavnike na Sednici nastavnickog veca u toku II polugodista.

-Za ucenike nizih razreda nase skole I-IV, u decembru 2012. god. u holu skole organizovana je pozorisna predstava “Novogodisnje carolije”.

-Ucenici nase skole su u decembru 2012. god. ucestvovali na svecanom otvaranju Evropskog prvenstva u rukometu za zene i kasnije su sa pocasnim ulaznicama gledali utakmice nase reprezentacije.

-U saradnji sa Domom Zdravlja Novi Sad, Savetovaliste za mlade, u skoli su u decembru 2012. god. organizovane radionice za ucenike V, VI i VII razreda na temu:”Vrsnjacko nasilje”na COS-u.

-Organizacija EMPRONA je u nasoj skoli organizovala vrsnjacku edukaciju na temu:”Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci”.

-U januaru 2013. god. klub “Rastimo” je za vreme skolskog raspusta u okviru akcije “Raspustiliste”organizovao niz aktivnosti za ucenike nase skole.

-U januaru 2013. god. Odbojkaski savez Vojvodine je pod vodjstvom Slobodana Beskana organizovao Novogodisnji odbojkaski turnir za kadete juniore gde je ucestvovao veliki broj ucenika nase skole.

IZVESTAJ TIMA ZA ZASTITU UCENIKA OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA U PREDUZETIM INTERVENTNIM AKTIVNOSTIMA U TOKU PRVOG POLUGODISTA SKOLSKE 2012/2013

U toku I polugodista skolske 2012/2013 god. Tim za zastitu ucenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja je preduzeo sledece mere:

·         Slucaj B.S. (03.09.2012.):

Nakon sto je dobio informaciju o nasilnom ponasanju B.S. i imajuci u vidu ucestalost takvog ponasanja (uvidom u izvestaj Tima za zastitu ucenika), Tim je na sastanku 04.09.2012. preduzeo sledece mere. Nakon bezuspesnog pokusaja da starateljstvo nad B.S. preuzme otac, ucenik se vraca u nasu skolu. Da bi se sprecilo dalje ponavljanje nasilnog ponasanja Tim donosi odluku da se B.S. prebaci u drugo odeljenje (VIc) nase skole, da odeljenski staresina u saradnji sa Timom sacini Individualni plan podrske, da se pojaca pedagoski nadzor (odeljenski staresina, pedagog, psiholog) i da majka dostavi skoli izvestaj lekara specijaliste, psihijatra koga je B.S. do tada odlazio. Lekar specijalista je smatrao da B.S. treba da nastavi redovno skolovanje u nasoj skoli. S’obzirom da uz sve gore navedene mere nije bilo znacajnih promena u ponasanju B.S.- ucenik je odsta izostajao sa nastave, a na prisutnim casovima ometao nastavu, skola je poslala molbu Centru za socijalni rad grada Novog Sada da se u nasoj skoli odrzi Konferencija slucaja za B.S. i pronadje neko konstruktivno resenje. Na zajednickom sastanku Centra i Tima, 07.11.2012. doneta je odluka da Centar dostavi skoli svoj predlog Individualnog plana podrske za B.S. i da u skladu sa tim Tim sacini novi individualni plan podrske. Nakon sto je sagledao Individualni plan zastite Centra, Tim u saradnji sa odeljenskim staresinom, Jelenom Milutinovic, pedagogom skole i nastavnicima Odeljenskog veca Vic donosi predlog da se sacini novi Individualni obrazovni plan, koji podrazumeva individualni oblik nastave, da se pojaca pedagoski nadzor (odeljenski staresina, pedagog, psiholog, nastavnici Vic). Nakon dobijene saglasnosti roditelja i sprovodjenja u delo navedene odluke, doslo je do znacajnih promena u ponasanju B.S. Odeljenski staresina redovno na sastancima Tima podnosi izvestaj o napredovanju B.S. Pedagog skole, Gordana Djurovski, koordinira ovim specificnim oblikom rada.

·         Slucajevi iznudjivanja novca:

-Sa ucenicima koji su iznudjivali novac je obavljen razgovor, odeljenski staresina i pedagog skole. Nakon obavljenih razgovora i pojacanog pedagoskog nadzora od strane odeljenskog staresine, kao i dobijenih informacija kroz knjigu obavestenja, navedeni slucajevi iznudjivanja novca su zaustavljeni.

·         Slucaj S.S.

-Zbog ucestalosti nasilnog ponasanja S.S., pedagog skole i odeljenski staresina sacinili su individualni plan zastite (u saradnji sa roditeljima). Poslat je dopis Centru za socijalni rad i pokrece se vaspitno-disciplinski postupak.

·         Slucaj N.S.

-Porodicna situacija N.S. je izuzetno losa. Ucenik povremeno na nastavi i skolskim odmorima ispoljava neprilagodjene oblike ponasanja sa elementima nasilnog ponasanja. Pedagog skole, psiholog, Tim i direktor su se obratili Centru za socijalni rad grada Novog Sada u nadi da ce se pronaci optimalno resenje i u skladu sa tim saciniti adekvatan Individualni plan podrske za ucenika. U medjuvremenu je pojacan pedagoski nadzor od strane odeljenskog staresine, pedagoga i psihologa.

·         Slucaj M.D.

-U slucaju M.D. postojalo je nasilje od strane odrasle osobe prema uceniku nase skole. Nakon visestrukih razgovora sa roditeljima, slucaj je razresen tako sto se pocinilac nasilja izvinio detetu i roditelju deteta. Odeljenski staresina je sacinio plan zastite za ucenika koji je doziveo nasilje.

Slucajevi nasilja koji su dospeli na Tim i procenjeni kao prvi nivo nasilja, vracene su odeljenskim staresinama da u saradnji sa strucnom sluzbom sprovode pojacan vaspitni rad.