József Attila Általános Iskola | Sprečavanje osipanja i edukacija romske dece
19335
post-template-default,single,single-post,postid-19335,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Sprečavanje osipanja i edukacija romske dece

Sprečavanje osipanja i edukacija romske dece

OŠ “ Jožef Atila“ je jedna od devet škola u Novom Sadu, koja školske 2017/18 godine učestvuje u projektu ,,Rano obrazovanje i briga o deci u funkciji  prevencije osipanja i povećanje obrazovnih postignuća romske dece u Novom Sadu”. Nosilac projekta je Centar za proizvodnju znanja i veština, partneri na projektu su Centar za socijalni rad i Gradska uprava za obrazovanje.

Cilj projekta je da se doprinese smanjenju nejednakosti i unapređenju obrazovne i socijalne inkluzije najranjivijih grupa, pre svega Roma, u Srbiji