József Attila Általános Iskola | Očuvanje zdravlja naših učenika
19855
post-template-default,single,single-post,postid-19855,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Očuvanje zdravlja naših učenika

Očuvanje zdravlja naših učenika

Naša škola je uključena u projekat ,,Prevencija i korekcija posturalnih deformiteta uz antidoping obrazovanje ” u organizaciji Saveza za školski sport grada Novog sada. Projekat podržava Gradska uprava za sport i omladinu  a realizuje se u saradnji sa Scolio Centrom.

Cilj projekta je  prevencija i korekcija deformiteta kod dece uz efikasno i pravovremeno reagovanje uključujući i antidoping obrazovanje.Ciljna grupa su učenici osnovnih škola i profesori fizičkog vaspitanja.

Opšti cilj je primena preventivnog programa u školi i unapređenje znanja nastavničkog kadra u prepoznavanju deformiteta kod dece, kao i primena korektivnih vežbi sa decom koji imaju probleme vezano za deformitet kičme

Učenici  će uz saglasnost roditelja biti testirani. Svi učenici kod kojih se prepozna problem, biće upućeni na korektivne vežbe.