OŠ "Jozef Atila" | Učešće naših učenika u projektu,,Zeleni Novi Sad”
24915
singular,single,single-post,postid-24915,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Učešće naših učenika u projektu,,Zeleni Novi Sad”

Untitled

Učešće naših učenika u projektu,,Zeleni Novi Sad”

Projekat „Zeleni Novi Sad” je edukativnog tipa i predstavlja podršku u obrazovanju učenika osnovnih škola, koji se odnosi na promovisanje pozitivnog i odgovornog korišćenja životne sredine, kroz racionalnu upotrebu energije, tj. primenom obnovljivih izvora energije i mera energetske efikasnoti u svakodnevnom životu. U okviru realizacije projekta „Zeleni Novi Sad“, koji je podržala   Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novi Sad uključila se i naša škola.

U utorak, 05.12.2017. godine održana je edukacija za  učenike sedmog i osmog razreda iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti.Pre početka predavanja učenici su popunili upitnik o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, zatim je urađena evaluacija o stečenim znanjima.Tokom predavanja su bili  podstaknuti  na razmišljanje o tome da svaki pojedinac ličnom brigom o korišćenju energije, promenom ponašanja, menjanjem loših navika i racionalnom upotrebom energije, može doprineti zaštiti životne sredine i boljem životu na Zemlji.Predavanje  su održali  Valerija Ember, stručni saradnik za ekonomske poslove, i Bojan Karanović,  dipl.inženjer elektrotehnike iz Agencije za energetiku Grada Novog Sada.

Učenici su zajedno sa predavačima izvukli poruku da su  ”JEDINI SPAS ZA PLANETU – DECA”.

 

IMG_20171205_125732 IMG_20171205_120344 IMG_20171205_124244 IMG_20171205_124251

                                                                                                                              Nastavnik TIO

Milena Stanojković