József Attila Általános Iskola | Obaveštenje – besplatni udžbenici
326
post-template-default,single,single-post,postid-326,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Obaveštenje – besplatni udžbenici

Obaveštenje – besplatni udžbenici

Grad Novi Sad kao i u prethodnom periodu, iz sredstava budžeta grada Novog Sada, obezbedio je sredstva za besplatne udžbenike. Kriterijumi za besplatne udžbenike su utvrđeni za dodelu besplatnih udžbenika za decu iz ugroženih porodica, i to za decu:

– iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, broj 24/11,

iz porodica sa troje i više dece, koje ostvaruju pravo na dečiji dodatak, u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom   (“Službeni glasnik RS”, broj 16/02, 115/05 i 107/09) i 

– sa smetnjama u razvoju.

Listu učenika koji imaju pravo na besplatne udžbenike sačinjavaju odeljenjske starešine. Dokumetnaciju, kojom se dokazuje pripadnost jednoj od navedenih grupa je potrebno dostaviti SAMO za decu koja nisu OSTVARILA PRAVO NA BESPLATNU ISHRANU.