József Attila Általános Iskola | Probni test
469
post-template-default,single,single-post,postid-469,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Probni test

Probni test

Probni test za učenike osmog razreda se održava u petak i subotu (9. i 10.05.2014.).
U petak u 12:00 počinje Kombinovani test, u subotu u 9:00 test iz Srpskog/mađarskog jezika, a isti dan od 11:30 test iz Matematike.
Testiranja traju 2 sata.

U petak 09.05.2014. u prepodnevnoj smeni se ne drži 6. čas u popodnevnoj 1. čas. U međusmeni se ne drže aktivnosti i časovi.
Raspored učenika po prostorijama biće objavljen u četvrtak.


Informacije za učenike i roditelje 8. razreda za probno testiranje:

– probni ispit je prilika da se učenici upoznaju sa redosledom koraka, obavezama
i pravima u vezi sa završnim ispitom,
– na probnom ispitu učenici će imati priliku da vide, za njih nepoznate zadatke ida provere svoje znanje u određenoj oblasti predmeta,
– rezultati sa završnog ispita se ne pretvaraju u ocene učenika i ne služe za
ocenjivanje učenika,
– rezultate sa završnog ispita nastavnici će koristiti u planiranju aktivnosti
za dalje pripremanje učenika za završni ispit,
– učenici će u dva dana raditi tri testa (9. maja 2014. u 12:00 – kombinovani test, 10. maja
2014. – 9:00 test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i test iz matematike u 11:30),
– test se radi 2 sata,
– spisak dokumenata koji se obavezno donose na probni završni ispit (učenik koji polaže probni završni ispit mora kod sebe imati overenu đačku knjižicu sa zalepljenom fotografijom),
– spisak pribora za rad na probnom završnom ispitu (za srpski jezik – grafitna olovka, hemijska olovka i gumica, za matematiku – grafitna olovka, hemijska olovka, gumica, trougao, lenjir i šestar),
– od ličnih stvari na ispit se može uneti samo voda/osvežavajući napitak, a sve ostale stvari obavezno se odlažu na posebno mesto tokom trajanja ispita.