József Attila Általános Iskola | Raspored popravnih ispita – avgust 2013
361
post-template-default,single,single-post,postid-361,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Raspored popravnih ispita – avgust 2013

Raspored popravnih ispita – avgust 2013

Raspored održavanja

razrednih i popravnih ispita u

avgustovskom roku

Predmet

Datum i vreme održavanja

Članovi Komisije

Matematika

 

22.08.2013.    8:30

Slađana Malešević, Jelena Čule

Starešine: Blagoje Paroški, Goran Stevanović, Kornelija Garai, Tanja Arežina

Matematika

26.08.2013.       9:00

Danica Milivojević, Nedeljka Toholj, Milica Popov

 

Fizika

23.08.2013.       8:00

Milivoj Bajagić, Ivana Petrović

Starešine: Svetlana Mudrinić, Nadica Mutin, Edit Selko, Jelena Milutinović, Gordana Tidilov – Milinkov

Biologija

26.08.2013.       10:00

Ksenija Novevski, Ilona Jeličić,

Starešine: Kornelija Garai, Nikola Mihajlović

Tehničko obrazovanje

27.08.2013.       9:00

Mira Latinović

Uroš Ćulum

Svetlana Mudrinić