József Attila Általános Iskola | Razredni ispiti – JUN 2013.
353
post-template-default,single,single-post,postid-353,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Razredni ispiti – JUN 2013.

Razredni ispiti – JUN 2013.

RASPORED POLAGANJA RAZREDNIH ISPITA
Istorija
24.06.2013. u 9h         komisija: 1.Blagoje Paroški
                                                    2.Darija Vojnović
                                                    3.Svetlana Mudrinić
Hemija
24.06.2013. u 10h       komisija: 1.Jelena Bubnjević
                                                    2.Bakoš Robert
                                                    3.Svetlana Mudrinić
Fizika
24.06.2013. u 8h         komisija: 1. Ivana Petrović
                                                    2. Svetlana Mudrinić
                                                    3. Bajagić Milivoj
Tehničko
24.06.2013. u 8h          komisija: 1. Mira Latinović
                                                     2. Svetlana Mudrinić
                                                     3. Ćulum Uroš

Nemački jezik            komisija: 1. Nikola Mihajlović
24.06.2013. u 11h                      2. Tanja Arežina
                                                   3. Suzana Marić

Engleski jezik
25.06.2013. u 9.30h     komisija: 1.Milutinović Jelena
                                                     2. Kadrija Silvana
                                                     3.Mudrinić Svetlana
Informatika
25.06.2013. u 10h    komisija: 1. Baji Žolt
                                                 2. Zoran Šišković
                                                 3. Jasmina Miličević
Fizičko vaspitanje
25.06.2013. u 11h    komisija: 1.Zeremski Gabriela
                                                 2. Ester Taloši
                                                 3. Nikola Mihajlović
Biologija
25.06.2013. u 9h      komisija: 1. Novevski Ksenija
                                                 2. Jasmina Miličević
                                                 3. Kornelija Garai
Fizičko vaspitanje
26.06.2013. u 9h      komisija:1. Goran Stevanović
                                                2.Ivana Stevanović
                                                3.Nadica Mutin

Srpski jezik
26.06.2013. u 9h          komisija: 1.Nikola Mihajlović
                                                      2.Aleksandra Đekić
                                                      3.Svetlana Mudrinić
Ruski
27.06.2013. u 9h      komisija: 1. Jasmina Miličević
                                                 2. Tanja Kamenko
                                                 3. Popov Milica