József Attila Általános Iskola | Sakupljanje papira
376
post-template-default,single,single-post,postid-376,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Sakupljanje papira

Sakupljanje papira

Dragi učenici,

U petak 08.11.2013. se organizuje velika akcija sakupljanja otpadnog papira. Sakupljanjem i reciklažom papira dopinosimo očuvanju šuma i zaštiti životne sredine.
Preradom starog papira, utroši se 60% manje energije nego kada bi taj proizvod dobijali iz prirodnog materijala (drveta). Takođe, preradom stare hartije koristimo 15% manje vode. Neki podaci govore da reciklažom jedne tone kancelarijskog papira spašavamo 17 stabala drveta, štedimo 4.200 kW (kilovata) električne energije i 32.000 litara vode. Pri tom, moguće je reciklirati sve vrste novina, papirnih kesa, papira za pisanje i svu ambalažu od papira.

Učenici odeljenja koje sakupe najveću količinu papira dobijaće nagrade.
Papir možete doneti u petak od 7:15 do 11:00 i od 11:45 do 15:00.
Sakupljenu količinu papira predajte zajedno za ceo razred, da bi ubeležili Vaš doprinos, i da učestvujete u takmičenju za vredne nagrade 🙂