József Attila Általános Iskola | Novosadski humanitarni centar
284
post-template-default,single,single-post,postid-284,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Novosadski humanitarni centar

Novosadski humanitarni centar

Informacije o organizaciji i projektu Podrška deci u obrazovanju – Dečiji centar

Novosadski humanitarni centar  je neprofitna, dobrotvornaorganizacija koja doprinosi stvaranju humanog društva kroz pružanje podrške ugroženim i marginalizovanim grupama, podsticanje aktivizma građana, istraživački rad i obrazovanje.

U saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom NSHC doprinosi razvoju neformalnog obrazovanja, promociji zdravlja, unapređenju socijalne politike i politike zapošljavanja u Srbiji.

NSHC je osnovan 1998. godine u Novom Sadu. Na našim projektima su angažovani stručnjaci iz različitih oblasti – psiholozi, socijalni radnici, lekari, pedagozi, profesori, pravnici, ekonomisti…

 

Programski pravci delovanja NSHC-a su:

 • Smanjenje siromaštva kroz osnaživanje ugroženih i marginalizovanih grupa
  Ciljne grupe kojima je u NSHC u dosadašnjem radu pružao podršku su izbegla i interno raseljena lica, Romi, stariji građani, mladi, žrtve trgovine ljudima, nezaposleni i predstavnici drugih organizacija/institucija;
 • Istraživanja, edukacije, zagovaranje
  Teme edukacija, istraživanja i zagovaračkih aktivnosti oko kojih se NSHC posebno angažovao su: unapređenje reproduktivnog zdravalja i zaštita od HIV infekcije i drugih polno prenosivih infekcija, podrška romskoj deci (naročito romskim devojčicama) u završavanju škole, participativna istraživanja potreba marginalizovanih grupa, zagovaranje za uključivanje Roma u školski sistem;
 • Program celoživotnog učenja i razvoj preduzetništva
  U okviru ovog segmenta rada funkcioniše NS telecentar (centar za celoživotno učenje) i realizovani su projekti za promociju preduzetništva i podršku u pokretanju sopstvenog posla za ugrožene kategorije;
 • Podrška razvoju civilnog društva
  Inicijativa za zakonsko regulisanje statusa volontera, promocija volonterizma, promocija akcionog plana politke za mlade u Vojvodini, projektni monitoring i podrška organizacijama osoba sa invaliditetom, su neke od oblasti kojima se NSHC bavio u prethodnom perodu.

Projekti NSHC-a se finansiraju iz donatorskih sredstava međunarodnih nevladinih organizacija i fondova Grada, pokrajinske i republičke vlade. Pored toga, doprinos radu NSHC-a daju volonteri i građani svojim prilozima.

Podrška deci u obrazovanju – Dečiji centar

NSHC već godinama unazad okuplja grupu volontera sa ciljem podrške siromašnoj deci osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta da završe školu. Ova inicijativa je nastala kao rezultat projekata realizovanih do 2003. godine. Nakon završetka finansiranja, uvidevši potrebu, značaj i rezultate ovakvog rada, NSHC je odlučio da nastavi rad uz volonterski angažman grupe mladih saradnika i uz povremenu,  simboličnu podršku donatora.

Trenutno je angažovano oko 80 volontera, uglavnom studenata, a dopunsku nastavu pohađa oko 150 dece. Aktivnosti Dečijeg centra realizuju se uz četiri osnovne škole u Novom Sadu, OŠ „Veljko Vlahović“, OŠ „Marija Trandafil“, OŠ „Jožef Atila“ i OŠ „Nikola Tesla“.

Aktivnosti:

 • pomoć u učenju – dopunska nastava i po potrebi individualna nastava održava se za decu osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta, a obrađuje se školsko gradivo (pomoć pri izradi domaćih zadataka, priprema za popravne ispite, prijemne ispite za srednje škole i sl.). Pored toga oformljena je i grupa za rad sa decom koja ne pohađaju školu gde se radi na njihovom opismenjavanju
 • kreativne radionice – aktivnosti važne za razvijanje socijalnih veština i samopouzdanja.
 • psihološka podrška – ohrabrujemo decu i roditelje da ne odustaju od škole jer je obrazovanje jedino rešenje izlaska iz začaranog kruga siromaštva.
 • materijalna podrška – koliko god smo u mogućnosti pomažemo porodicama u školovanju dece. Matrijalna pomoć podrazmeva pomoć u školskom priboru, udžbenicima i odeći, do kojih dolazimo putem humanitarnih akcija i donacija građana. Svakog decembra organizuje se  podela novogodišnjih paketića.
 • socijalizacija – organizujemo izlete i druženja sa decom iz drugih škola i ustanova kao što je SOS Dečije selo u Sremskoj Kamenici.  Posećujemo razna kulturna dešavanja u gradu poput Pozorišta mladih, Noć muzeja, Dunavske noći, Adice, Raspustilište, Festival nauke, a svakog septembra tradicionalno se organizje izlet sa ERSTE bankom na Frušku goru.

Rad i aktivnosti Dečijeg dečijeg centra možete pratiti i na Facebook stranici http://www.facebook.com/rdcnshc. FB stranica je pod nazivom “Romski dečiji centar”, što nam je stari naziv. FB ne dozvojava da se promeni naziva ako stranica ima više od 200 lajkova.

Kontakt:

Novosadski humanitarni centar
Arse Teodorovića 3
21000 Novi Sad, Srbija
T/F: (021) 423 021, 423 024, 422 969
E: nshc@eunet.rs
www.nshc.org.rs
Dobrila Pejin – koordinatorka volontera: 063/ 69 46 77; dobrila.nshc@gmail.com