József Attila Általános Iskola | Škola bez nasilja
292
post-template-default,single,single-post,postid-292,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Škola bez nasilja

Škola bez nasilja

Cilj naše škole je da se učenici razvijaju, druže i obrazuju u bezbednoj i pozitivnoj sredini. Učenici, radnici škole, Savet roditelja i Školski odbor su doneli odluku da naše aktvivnosti proširimo sa uključivanjem u projekat “Škola bez nasilja”. U januaru mesecu poslali smo kompletnu dokumetaciju Ministarstvu prosvete  i čekamo pozitivan odgovor.

O projektu “Škola bez nasilja” možete više čitati ovde.

Naravno u međuvremenu uporno radimo na stvaranju pozitivne klime u školi među učenicima, nastavnicima i rodeiteljima. U ostvarivanju tog cilja smo oformili Timove (za zaštitu učenika od nasilja, za podršku učenicima…), organizujemo edukativne tribine za učenike, roditelje i nastavnike (o prevenciji narkomanije, o bezbednosti učenika na internetu, u saobraćaju, o modernim metodama vaspitanja…) i sarađujemo sa više organizacija koji pružaju podršku učenicima (NSHC, EMPRONA, Crveni krst, Društva učitelja…).