József Attila Általános Iskola | Završni ispit
350
post-template-default,single,single-post,postid-350,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Završni ispit

Završni ispit

Učenici 8. razreda u ponedeljak i utorak, 17. i 18. juna polažu završni ispit. Ispit će biti održan u fiskulturnoj sali škole, pod istim okolnostima kao i probni test u maju mesecu. Želimo osmacima da pokažu sve što znaju i da osvoje što više bodova. Uputsvo za njih se nalazi na web – stranici škole (preuzeto iz Priručnika za sprovođenje ZI). Molimo učenike da ponesu sve potrebne dokumente i pribor, i da dođu na vreme u školu i provere još jednom raspored sedenja na ispitu. Srećno 🙂

 

UPUTSTVA ZA UČENIKE

Završni ispit polažu svi učenici osmog razreda;

Završni ispit se polaže dva dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno maternji
jezik, a drugog matematika;

Učenici imaju obavezu da pre pristupanja ispitu sa odeljenjskim starešinom blagovre

meno provere tačnost svojih ličnih podataka i podataka o uspehu tokom školovanja u
bazi podataka;

Ispit oba dana počinje u 10:00 časova i traje 120 minuta;

Učenici su dužni da u školu dođu u 9:15 časova oba dana održavanja ispita;

Na ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika učenici treba da ponesu đačku knjižicu
sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu
olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu;

Na ispit iz matematike učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom
fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu
hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trugao i šestar;

Učenici se raspoređuju u prostorije u kojima se polaže ispit prema unapred utvrđenim
spiskovima učenika koji su istaknuti na oglasnoj tabli ili na drugom vidnom mestu u
školi, tako da redni broj učenika na Jedinstvenom spisku učenika odgovara rednom
broju klupe u kojoj će učenik sedeti;

Učenik rešava test prema uputstvima datim od strane dežurnih nastavnika i prema
uputstvu za izradu testa koje je štampano na samom testu;

Preporučljivo je da učenici odgovore prvo da pišu grafitnom olovkom (što nije obavezno), a tek na kraju plavom hemijskom olovkom. Ovo je važno jer se odgovori napisani
grafitnom olovkom, kao ni prepravljani odgovori napisani hemijskom olovkom, neće
priznavati pri bodovanju;

Na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, digitrona, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit. Učenici su dužni da na za to predviđeno mesto odlože svoje torbe, isključene mobilne telefone, digitrone i druga tehnička pomagala, pernice, beleške, papire, hranu i sl, osim vode/osvežavajućeg napitka;

Na ispitu nije dozvoljeno prepisivanje, razgovor među učenicima ni ometanje drugih
učenika. Učenici će biti udaljeni sa ispita ukoliko ne poštuju propisanu proceduru
na ispitu i uputstva data od strane dežurnih nastavnika;

Učenicima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 10:45
časova i u periodu od 11:45 do 12:00 časova;

Kada učenici završe sa izradom testa, treba da pozovu dežurnog nastavnika podizanjem
ruke i da nakon predaje testa napuste prostor tako da ne remete rad drugih učenika;

Nakon objavljivanja privremenih rezultata učenici imaju pravo uvida u svoj test, a
zajedno sa roditeljem, odnosno ili starateljem i pravo prigovora školskoj komisiji
ukoliko smatraju da su oštećeni.