József Attila Általános Iskola - Osnovna škola "Jožef Atila" - Novi Sad
0
home,blog,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

József Attila Általános Iskola

snabdevanje-prirodnim-gasom-sl.glasnikDownload 2.-Tehnicka-specifikacijaDownload 3.-Obrazac-strukture-cenaDownload 4.-Model-ugovoraDownload Kriterijumi-za-dodelu-ugovoraDownload Opis-kriterijuma-za-kvalitativni-izbor-privrednog-subjekta-sa-uputstvimaDownload Opsti-deo-–-podaci-o-predmetu-nabavkeDownload Uputstvo-ponudacima-kako-da-sacine-ponuduDownload ...

plan-javnih-nabavki-za-2024-1Download 2.-Tehnicka-specifikacija-1.docx-1Download 3.-Obrazac-troskova-pripreme-ponude-1Download 4.-Model-ugovora-1.docx-1Download 4.POZIV-ATILA-2024-1Download 5.-Obrazac-strukture-ponudјene-cene-1.docx-1Download odluka-o-dodeli-ugovora-1Download ugovor-EPSDownload ...