Đaci prvaci u poseti Muzeju hleba-Jeremija u Pećincima - József Attila Általános Iskola
13057
post-template-default,single,single-post,postid-13057,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Đaci prvaci u poseti Muzeju hleba-Jeremija u Pećincima

Đaci prvaci u poseti Muzeju hleba-Jeremija u Pećincima

Srpski muzej hleba Jeremija osnovan je 1995. godine. Ovaj neobičan muzej, nastao je kao rezultat dugogodišnjeg sakupljačko-istraživačkog rada slikara Jeremije. Putujući po Srbiji, Jeremija slika ali i istražuje, sakuplja etnografske predmete, oruđa, mašine, zapisuje običaje. Početkom devedesetih godina odlučuje da svoju kolekciju predstavi javnosti i u tom periodu započinje izgradnju objekata u koje će, nekoliko godina kasnije, biti smeštene zbirke. Osnovna koncepcija muzejske postavke ima za cilj da pokaže put zrna pšenice. Pomoću izloženih predmeta ispričana je priča o hlebu i načinu na koji se on dobijao u Srbiji nekada, o njegovom značaju i simbolici ali i o ljudima, običajima, načinu života u prošlosti.

Jpeg

Jpeg