Додатна појашњења за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – снабдевање намирницама за школску кухињу у 2018/19год. ЈНОП 7/2018. - József Attila Általános Iskola
67455
post-template-default,single,single-post,postid-67455,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Додатна појашњења за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – снабдевање намирницама за школску кухињу у 2018/19год. ЈНОП 7/2018.

Odgovor na pitanje (2)