József Attila Általános Iskola | Svlačionica – pitanja i odgovori
546
post-template-default,single,single-post,postid-546,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Svlačionica – pitanja i odgovori

Svlačionica – pitanja i odgovori

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“

21000 Нови Сад

ул.Шарпланинска бр.28.

Број:37-8/77-1

Датум:11.12.2014

 

Поштовани у вези вашег захтева за додстним информацијам и појашњавањем Јавне набавкеза јавну набавку радов –иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале) у ОШ”Јожеф Атила”, Нови  Сад – ЈН ОП 8/2014 од 09.12.2014.године a у складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама (”Сл. Гласник РС” бр. 124/12) овим путем исте вам достављамо:

Da li za stavku iz ostalih radova, stavka 7 mozemo dobiti skicu ili crtez svetlarnika za koji se trazi cena?

7 Замена дотрајалих кородираних светларника у свлачионицама. Светларник је обликован као жалузина од лима а оквир је челични. Светларник је бојен у белу боју за метал. Све комплет са радом и материјалом. m2     18,40                          –

 

ОДГОВОР 1

 

Поштовани, нажалост, не постоје скице и цртежи светларника. Нови светларници морају бити исти као претходни, односно истих димензија.  У страни 16 –  ОПШТИ ОПИС РАДОВАстоји ”извођачи су дужни изаћи на лице места и сагледати обим и тачније сагледати врсту радова” Дакле можете отићи у код наручиоца и погледати светларнике да би сте лакше формирали понуду.

 

Комисија за јавну набавку