Timovi-stručni aktivi škole - József Attila Általános Iskola
30635
page-template-default,page,page-id-30635,page-child,parent-pageid-113305,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Timovi-stručni aktivi škole

školske 2019/2020.godine

Stručni aktiv za razvoj školskog  programa

koordinator:  Živković Jovana

Tim za samovrednovanje

koordinator:   Stefanović  Senada

Tim za razvojno planiranje

Koordinator:Milutinović Jelena

Tim za inkluzivno obrazovanje

Koordinator: Radosavljević Bernarda

Tim za podršku  učenicima

koordinator:   Đurovski Gordana

Tim za saradnju sa roditeljima

koordinator: Jekić Danijela

Tim za prevenciju zaštitu učenika od  diskriminacije, nasilja,

 zlostavljanja i zanemarivanja

koordinator:  Petrović Ana

Tim za profesionalnu orjentaciju

Koordinator:Berat Natalija

Tim za udžbenike

koordinator: Milovanov Danica

Tim za stručno usavršavanje

koordinator: Stanojković Milena

Tim za ekologiju

koordinator: Popov Gordana

Tim za međunarodnu saradnju i projekte

koordinator:Džigurski  Maćko Čila

Tim za javnu delatnost i  multikulturalnost

koordinator: Pekar Kristina

Tim za estetsko uređenje škole

koordinator: Stojičić Dragana

Tim za održavanje sajta i promociju škole

koordinator:

Tim za razvoj preduzetništva

Koordinator: Varga L Valerija