Aktivnosti usmerene ka negovanju multikulturalnosti,razvijanju komunikacijskih veština i saradnje među učenicima - József Attila Általános Iskola
67515
post-template-default,single,single-post,postid-67515,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Aktivnosti usmerene ka negovanju multikulturalnosti,razvijanju komunikacijskih veština i saradnje među učenicima

Učiteljica mađarskog boravka Sabo Tereza u cilju podizanja kvaliteta rada mađarskog boravka  i unapređenja saradnje sa boravcima na srpskom nastavnom jeziku,organizovala je zajedničke  aktivnosti sa učiteljicom Jovankom Anđelić  i učenicima boravka na srpskom nastavnom jeziku.Aktivnosti  su realizovane  uz pomoć rekvizita, koje je učiteljica osvojila na konkursu empirijske pedagogije. Primarni zadatak ovih aktivnosti  bio je da kroz  zajedničko učešće u zanimljivim igrama, deca iz različitih boravaka bolje upoznaju,druže i da deca iz boravka na mađarskom nastavnom  jeziku uče srpski i obratno. Učenici su najviše uživali u igrama pomoću padobrana, lopte i loptica. Deca iz boravka na srpskom nastavnom jeziku naučila su da prepoznaju i  imenuju 4 boje sa padobrana ,da broje do 10 i  jednu brojalicu na mađarskom jeziku. Na taj način je, kroz igru, kod učenika razvijana svest o multikulturalnosti, učenicima pružena prilika da pričaju o svojim emocijama i da kod sebe razvijaju  određene komunikacijske veštine,da nauče da sarađuju i da se slušaju.

BORAVAK3 BORAVAK