József Attila Általános Iskola | Raspored dopunske nastave – zima 2014/15
553
post-template-default,single,single-post,postid-553,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Raspored dopunske nastave – zima 2014/15

Raspored dopunske nastave – zima 2014/15

 

Predmet

Nastavnik

Dan

Vreme

Hemija

Bakoš Robert

5.,8.,9.,12.,13. januar 2015.

11:00

Nemački jezik

Arežina Tanja

12.,13.,14.

 januar 2015.

10:00

Matematika

Gerić Darinka

12.,13.,14.

Januar 2015.

13:00 – 14:30

Engleski jezik

Milutinović Jelena

29.12.2014., 30.12.2014., 14.01.2015.

10:30

Hemija

Velček Dragana

26.12.2014. 29.12.2014. 30.12.2014. 14.01.2015.

10:30

Srpski jezik

Mihajlović Nikola

29.12.2014. 30.12.2014.

10:30 – 11:15

Srpski jezik

Mihajlović Nikola

12.,13.,14.

 januar 2015.

10:00 – 11:30

Srpski jezik

Alavanja Jovana

29.12.2014.

29.12.2014.

30.12.2014.

8:00 – 8:45

10:30 – 11:15

10:30 – 11:15

Hemija

Žikić Ana

29.12., 30.12.2014.

10:00

Geografija

Čekanac Jakovljev Mira

26.12, 29.12.2014.

10:30

Geografija

Dobi Vukosava

29.12.2014.

10:30

Biologija

Milićević Jasmina

25.12.2014. 29.12.2014.

10:00

Nemački jezik

Marić Suzana

29.12.2014.

10:00

Fizika

Petrović Ivana

12.,13.,14.

Januar 2015.

10:00

Engleski jezik

Kadrija Silvana

29.12.2014.

10:00

TIO

Stanojković Milena

13.,14.

Januar 2015.

10:00

Nemački jezik

Soboslai Marta

29.12.2014.

10:00

Engleski jezik

Maćko Čila

29.12.2014.

10:00

TIO

Ćulum Uroš

29.12.2014.

8:00

Fizičko vaspitanje

Taloši Ester

29.12.2014.

10:00

Srpski jezik i matematika

Olear Slavica

29.12.2014.

10:00

Srpski jezik i matematika

 

Jankulovski Slavica

29.12.2014.

10:00

Matematika

Stanojčić Aleksandra

29.12.2014.

10:00

Srpski jezik i matematika

Stanaćev Smiljka

29.12.2014.

10:30

Istorija

Seratlić Danica

24.12.2014.

29.12.2014.

10:00

10:30

Magyar i matematika

Juhas Valerija

29.12.2014.

10:00

Geografija

Čolić Ljiljana

26.12.2014.

29.12.2014.

10:00

TIO

Latinović Mira

24.12.2014.

29.12.2014.

10:00

8:00

Hemija

Kovač Birkaš Žolt

29.12.2014.

30.12.2014.

10:00

Matematika

Malešević Slađana

29.12.2014.

10:00

Matematika

Čule Jelena

31.12.2014.

10:30

Matematika

Mandić Savka

29.12.2014.

10:00

Matematika

Duvnjak Sunčica

29.12.2014.

8:00

Srpski jezik

Duvnjak Sunčica

24.12.2014.

9:00

Srpski jezik

Ugarković Verica

24.12.2014.

9:30

Matematika

Ugarković Verica

29.12.2014.

8:00

Srpski jezik

Mušicki Vesna

24.12.2014.

9:00

Matematika

Mušicki Vesna

29.12.2014.

11:00

Matematika

Đurišić Erika

29.12.2014.

11:30

Magyar nyelv

Đurišić Erika

30.12.2014.

9:00

Matematika

Matić Svetlana

24.12.2014.

9:00

Srpski jezik

Matić Svetlana

29.12.2014.

8:00