Naša škola u korak sa savremenim tokovima - József Attila Általános Iskola
119347
post-template-default,single,single-post,postid-119347,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Naša škola u korak sa savremenim tokovima

Naša škola u korak sa savremenim tokovima

Direktor naše škole nedavno je učestvovao na stručnom skupu u organizaciji British Council na kom je predstavljen ambiciozni trogodišnji obrazovni program pod nazivom ,,Škole za 21. vek ” vrednosti 10 miliona funti koji će u skorije vreme zaživeti i u Srbiji uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva . Program kao partner podržava i Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja.

Cilj ovog programa, koji se realizuje u partnerstvu s nadležnim obrazovnim institucijama zemalja učesnica je da milion učenika uzrasta 10-15 godina stekne veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema. Pored sticanja veština kritičkog mišljenja i rešavanja problema, deca će usvojiti praktične veštine programiranja i imati priliku za usavršavanje svojih veština kroz programiranje fizičkih uređaja.

Rad će se odvijati na Micro:bit džepnim računarima koji će učenicima omogućiti da zajedno rade na rešavanju svakodnevnih problema i odmah vide rezultate sopstvenog rada.